InWaterland is altijd wat te doen!
InWaterland.nl

InWaterland.nl
Er is altijd wat te doen!

Zuiderwoude

Een Rondje Zuiderwoude

Een Rondje Zuiderwoude. door InWaterland via Vimeo.

Zuiderwoude is een van de kernen van de gemeente Waterland. Het lintdorp kenmerkt zich door mooie -veelal houten- huizen en agrarische industrie. Behalve het buurthuis heeft het dorp een mooie kerk, de Catharinakerk, een school voor lager onderwijs en er staat helemaal aan het eind van het dorp een theehuis met de originele naam "'t Einde".


Het Begin


Het dorp Zuiderwoude telt ruim 300 inwoners en is één van de oudste dorpen van Noord-Holland. Uit bodemvondsten werd duidelijk dat er al zo'n 1.000 jaar geleden sprake was van bewoning. Men leefde van jacht, veeteelt en visserij.


Middeleeuwen


Doordat de schippers uit Zuiderwoude handel dreven met landen rondom de Middellandse Zee, Suriname en de Oostzee was er welvaart in het dorp. Vanaf die tijd werden inwoners van Suyderwou ook wel "Turken" genoemd.


In die tijd werd er ook een grote kerk gebouwd met daarnaast het raadshuis. Uiteindelijk stonden er meer huizen dan tegenwoordig het geval is. Vooral aan het Dijkeinde stonden meer huizen wat nu nog duidelijk te zien is aan de verschillende terpen.


De scheepsvaart werd langzaam maar zeker overgenomen door Amsterdam en er brak een periode van armoede aan. Bovendien brak er onder de koeien ook nog veepest uit.


Rampen


Tweemaal werd het dorp getroffen door grote branden. In 1573 staken de Spanjaarden het dorp in de brand en in 1712 brandden een dertiental huizen af en werd ook het kerkgebouw beschadigd.


Een aantal grote overstromingen zorgden ook voor veel ellende in het dorp. Bekend zijn de overstromimngen van 1825 en 1916. Deze laatste ontstond doordat de Zuiderzeedijk doorbrak. Op een enkele op een terp staande woning na komt praktisch geheel Zuiderwoude maandenlang onder water te staan.


Nieuwere tijden


In 1811 werd Zuiderwoude, inclusief Uitdam, samengevoegd met Broek in Waterland. Het werd tot de twintigste eeuw een zware tijd. De vele boerderijtjes waren klein en de landbouwprijzen waren dusdanig laag dat velen er een bijbaantje moesten hebben om het hoofd boven water te houden. Kinderen werden te vroeg van school gehaald om thuis te helpen.


Omstreeks 1930 bestond het dorp nog uit 95 woningen waarvan ruim 60% boerderij was. Ook waren er in die tijd een tiental kleine winkeltjes en tot 1939 was er ook een melkfabriek.


Heden


Zuiderwoude is een aantrekkelijk dorp, waar, mede door de gunstige ligging, de woningprijzen redelijk hoog liggen. Al vele jaren is er geen enkele winkel meer, maar gelukkig zijn andere voorzieningen wel aanwezig. Boodschappen worden veelal in Monnickendam gedaan.


Er is een actieve kerkelijke gemeente en een gezichtsbepalend kerkgebouw dat in 2004 grondig is gerestaureerd. (zie www.kerkzuiderwoude.nl). Er werd in 1986 tegenover de oude school een nieuwe school, De Overhaal, gebouwd. Ook zijn er op het grondgebied een tweetal grote aannemingsbedrijven te vinden.


Vanaf 1972 draait het Dorpshuis op volle toeren en het fanfarekorps, de klaverjasclub, de sjoel- en toneelvereniging zijn niet meer weg te denken en zorgen voor prettige sociale contacten.


Ook de toeristen weten Zuiderwoude te vinden dankzij een theetuin, "Het Einde" genaamd, de centrale ligging tussen Marken, Amsterdam en Purmerend en een paar Bed-en-Breakfasthotelletjes.


Gebouwd wordt er ook. In 2006 komen aan de Dwarsgouw 14 nieuwe woningen gereed. Wethouder Frans Stouten opent het nieuwe woonwijkje op feestelijke wijze. De huizen zijn gebouwd in de stijl van de ouderwetse Zuiderwoudse boerderijen.


Met dank aan de website van de Vereniging Suyderwou's Historie

Tip:

Theetuin 't Einde-Zuiderwoude.

Helemaal aan het eind van zuiderwoude staat theetuin "'t Einde". Hight-Tea, lekkere broodjes en/of bootjesvaren door het omliggende landschap. Het kan allemaal.

Catharinastichting-Zuiderwoude.

De Catharinakerk is het culturele hart van Zuiderwoude. Geregeld worden in het kerkje optredens en tentoonstellingen gepresenteerd.