InWaterland is altijd wat te doen!
InWaterland.nl

InWaterland.nl
Er is altijd wat te doen!

Privacy

Op 25 mei 2018 ging een nieuwe Europese wet in die een groot aantal zaken op het gebied van privacy regelt. Natuurlijk proberen wij ook hier zo duidelijk mogelijk over te zijn.Onze instellingen:


InWaterland is een website die informatie geeft over Waterland, een gemeente in Noord-Holland, Nederland. Deze informatie bestaat uit een korte beschrijving van de kernen van deze gemeente, alsmede een agenda van de evenementen en activiteiten die in deze gemeente spelen.
Ook wordt er, meestal d.m.v. foto's verslag gedaan van een groot aantal evenementen die in Waterland speelden. Deze foto's zijn grotendeels gemaakt in de openbare ruimte en soms ook op de plek waar een betrokken evenement plaatsvindt. InWaterland is bekend in de regio en meldt zich in specifieke gevallen bij de organisatie waar het (besloten) evenement plaatsvindt. Onze activiteiten zijn derhalve of gedaan in de openbare ruimte en/of bekend bij de diverse organisatie's. De fotoverslagen worden geplaatst op diverse sociale media van InWaterland. Uitgangspunt hierbij is dat er geen vreemde, rare of aanstootgevende afbeeldingen worden geplaatst. Wanneer iemand zich herkent op de foto en geen prijs stelt op plaatsing, en dat de redactie van InWaterland laat weten, wordt zo spoedig mogelijk deze afbeelding verwijderd.


Op geen enkele wijze wordt door InWaterland persoonlijke gegevens verzameld en/of gedeeld met andere partijen.


Wij gaan ervan uit gezellige, leuke, niet aanstootgevende informatie over hetgeen er in Waterland speelt en speelde te verstrekken. Mocht er op wat voor wijze dan ook door iemand geconcludeerd worden dat hiermede zijn/haar privacy in geding is dan verzoeken wij u vriendelijk met ons in contact te treden zodat wij een en ander samen kunnen oplossen.


Team InWaterland Monnickendam, Waterland