InWaterland is altijd wat te doen!
InWaterland.nl

InWaterland.nl
Er is altijd wat te doen!

Katwoude

Een Rondje Katwoude

Een Rondje Katwoude from InWaterland on Vimeo.


Enige jaren geleden was Katwoude het kleinste dorp van Nederland. Dit stukje agrarisch Waterland heeft een kleine kern achter de dijk bij de Gouwzee. Eetcafé De Zeilhoek is in de regio populair om haar lekkere eten en haar fijne terras aan het water. Sinds 2013 staat nabij het eetcafé "Het Huis aan het Water", een plek waar plaats is voor iedereen die om wat voor redenen dan ook te maken heeft met kanker.


Verder heeft het dorp natuurlijk een dorpshuis waar op het terras ook een B&B gevestigd is in een "Pipowagen". Een aantal kaasmakerijen en een paardenhotel maken het dorp compleet.

Nabij de grens met Volendam staat nog een molen die op gezette tijden te bezichtigen is.


Verleden


Tot 1991, toen Katwoude opging in de nieuwe gemeente Waterland, was Katwoude een zelfstandige gemeente. Het was zelfs qua inwonersaantal de kleinste gemeente van Nederland met in 1990 slechts 236 inwoners.
Wel had Katwoude toen een eigen gemeenteraad, met de raadszaal in het schoolgebouw. Dit gebouw deed trouwens ook dienst als verenigingsgebouw en ook de brandweerpost was erin gevestigd.

De burgemeester en de verdere ambtelijke diensten werden gedeeld met Monnickendam.


Katwoude haalde in 1971 de landelijke pers toen het nieuwe Frommerhotel (tegenwoordig Ibis Hotel genaamd) alle inwoners uitnodigde om een etmaal in haar nieuwe hotel Schiphol Airport te komen logeren. Frommer's publiciteitsstunt "een heel dorp in één hotel" werd door ruim 90% van de bevolking met een bezoek gehonoreerd.


Betekenis


De plaatsnaam Katwoude zou duiden op een woud van ene Kat. Het woud was in werkelijkheid een stuk moeraswoud dat ontgonnen werd en langzaam maar zeker bewoond werd.

In 1500 komt de plaats voor als Carwoude. Het lintdorp maakt deel uit van de polder Katwoude-Hoogerdijk, waar ook de buurtschappen Zedde en Achterdichting deel van uitmaken.

In Achterdichting staat de molen de Kathammer, ook wel de Katwoudermolen genaamd. Deze molen zorgt voor de bemaling van de polder.


Waternoodsramp


In de nacht van 13 op 14 januari 1916 braken op diverse plaatsen rondom de Gouwzee de dijken door. Ook de dijk die Katwoude beschermde tegen het Zuiderzeewater brak door en zorgde voor een grote waternoodsramp in dit deel van Noord-Holland.


Bron: Wikipedia.

Tip:

Huis aan het Water-Katwoude.

Het Huis-aan-het-Water is een plek waar iedereen die met kanker wordt geconfronteerd een plek kan vinden.

Het Hart van Katwoude-Katwoude.

Toneeluitvoeringen, lekker lunchen, fijn terras en zelfs een B-en-B in een fraaie Pipowagen: dat is het Hart van Katwoude.